Borstkliniek

Borstkliniek

Op deze pagina's vind je meer informatie over de behandeling en het herstel van borstkanker. Niet alleen het medische en verpleegkundige maar ook het psychosociale luik komt aan bod.

De chirurgische behandeling

Een knobbeltje in de borst hoeft niet altijd een kwaadaardig gezwel of kanker te zijn. Het kan ook goedaardig zijn. Een voorbeeld hiervan is een fibroadenoma, het meest voorkomende goedaardige letsel in een borst. Het kan ook gaan om een ontsteking die gepaard gaat met een zwelling.

In bijna alle gevallen wordt de diagnose van borstkanker gesteld door een borstonderzoek, een radiologisch onderzoek en een biopsie of punctie.

Iedere patiënt bij wie een tumor in de borst is vastgesteld, wordt besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Dit wil zeggen dat artsen van verschillende medische disciplines hun inbreng doen en samen het behandelingsschema bepalen. De kern van het multidisciplinaire team zijn de borstchirurg of gynaecoloog, samen met de radioloog, radiotherapeut en oncoloog. Bij het multidisciplinair overleg zijn ook steeds de borstverpleegkundige en psychologe aanwezig.

Niet iedereen met een gezwel in de borst zal dezelfde operatie ondergaan. De keuze van de operatie hangt in eerste instantie af van het goed- of kwaadaardige karakter van de borstaandoening. Bij de meeste goedaardige aandoeningen wordt alleen het gezwel zelf weggenomen (tumorectomie), of is zelfs geen operatie nodig.

Bij een kwaadaardig gezwel moet de arts rekening houden met het stadium van de ziekte, de grootte van de tumor, de grootte van de borst, de plaats van de tumor in de borst en andere factoren zoals leeftijd en bepaalde tumorkenmerken. In eerste instantie verwijdert men vaak alleen een klein stukje van het gezwel door middel van een echogeleide of core biopsie, waarop dan vervolgens microscopisch onderzoek en bijkomende testen worden uitgevoerd. Op basis van deze resultaten bepaalt men nadien welke ingreep nodig is. Meestal gaat het om een borstsparende operatie of een borstamputatie (mastectomie). Bijna bij alle patiënten opereert men ook in de oksel, om één (de ‘sentinelklier’) of alle okselklieren te verwijderen.