Borstkliniek

Borstkliniek

Op deze pagina's vind je meer informatie over de behandeling en het herstel van borstkanker. Niet alleen het medische en verpleegkundige maar ook het psychosociale luik komt aan bod.

Verblijf in het ziekenhuis

Voorafgaande onderzoeken

Voor de opname Mammotoombiopsie
Sommige onderzoeken vinden plaats nog vóór de opname in het ziekenhuis:

  • bloedname
  • radiografie van de longen
  • echografie van de lever
  • botscan

Indien nodig, worden bijkomend een CT-scan, NMR-scan, PET-scan, electrocardiogram of bijkomend hart- of longonderzoek uitgevoerd. Vooraleer je in het ziekenhuis opgenomen wordt, kan je ook, indien jij of je arts dat nodig vindt, een afspraak maken bij de anesthesist. Die verschaft je meer uitleg over de wijze van verdoving (narcose) tijdens de ingreep. Je moet voor de ingreep ook langsgaan bij je huisarts om het preoperatieve dossier verder in te vullen.

Bij de opname

Als de tumor die de arts moet verwijderen niet direct voelbaar is, voert men een reperage uit waarbij de tumor exact gelokaliseerd en aangeduid wordt. Dit vindt plaats op de ochtend van de ingreep. Wordt bij jou de schildwachtklier weggenomen, dan moet je voor de exacte markering van deze klier de ochtend van de ingreep langsgaan op de dienst nucleaire geneeskunde.