Borstkliniek

Borstkliniek

Op deze pagina's vind je meer informatie over de behandeling en het herstel van borstkanker. Niet alleen het medische en verpleegkundige maar ook het psychosociale luik komt aan bod.

Nabehandeling

De nabehandeling na een borstoperatie is van groot belang. Talrijke studies hebben immers een positief effect aangetoond op de overlevingskans of definitieve genezing.

De nabehandeling bestaat uit een combinatie van verschillende methoden, afhankelijk van de aard, locatie en uitgebreidheid van de tumor, de algemene conditie en de leeftijd van de patiënt. Er zijn twee vormen van nabehandeling: lokale en algemene nabehandeling.

  • De lokale behandeling bestaat uit radiotherapie (bestraling). Deze is bedoeld om eventuele achtergebleven kankercellen in de borst of in het amputatielitteken te bestrijden. Zo wordt de kans op lokaal herval (recidief) geminimaliseerd en verbeteren de overlevingskansen.
  • De algemene nabehandeling bestaat uit chemotherapie of hormonale therapie. Deze is gericht op de bestrijding van kankercellen die op het ogenblik van de diagnose langs de bloed- of lymfevaten uit het gezwel zouden kunnen zijn ontsnapt. Op dat moment zijnde cellen nog niet zichtbaar en kunnen ze dus nog niet worden opgespoord. Zichtbare uitzaaiingen daarentegen werden reeds uitgesloten aan de hand van de onderzoeken die voor de operatie al werden uitgevoerd.