Borstkliniek

Borstkliniek

Op deze pagina's vind je meer informatie over de behandeling en het herstel van borstkanker. Niet alleen het medische en verpleegkundige maar ook het psychosociale luik komt aan bod.

Wat is borstkanker?

Borstkanker is de meest frequent voorkomende kanker bij vrouwen in Europa en Noord-Amerika. In België ontwikkelt 1 op 9 vrouwen borstkanker. Zo werd in Vlaanderen in 2010 bij meer dan 5700 personen borstkanker vastgesteld. De oorzaak van borstkanker is vaak niet gekend. Wel bestaan er een aantal individuele risicofactoren waarvan de familiale voorgeschiedenis de belangrijkste is. De overgrote meerderheid is echter te wijten aan toeval. Slechts 5 à 10% van alle gevallen van borstkanker is erfelijk. Schema borstkanker

Borstkanker bij mannen is eerder zeldzaam en maakt slechts 1,5% uit van alle borstkankers. De behandeling bij mannen is in grote lijnen dezelfde als bij vrouwen.

Een tumor of kankergezwel is het gevolg van abnormale nieuwvorming van cellen door een ontspoorde celdeling. De snelheid waarmee dit gebeurt, is onder andere afhankelijk van het type kankercellen en van het stadium waarin de kanker zich bevindt. Het is daarom van groot belang dat tumoren zo vroeg mogelijk worden ontdekt, verwijderd en/of behandeld.

De diagnose wordt meestal bevestigd door een punctie van de tumor. Vooraleer een ingreep plaatsvindt, gaat men via een reeks onderzoeken na of er uitzaaiingen (metastasen) zijn. Deze onderzoeken bestaan meestal uit een bloedname, radiografie van de longen, echografie van de lever en een botscan. Soms kunnen deze onderzoeken aangevuld worden met een CTscan en/of PET-scan.

Bij de behandeling van borstkanker zijn verschillende medische disciplines betrokken: heelkunde, gynaecologie, medische beeldvorming, radiotherapie en medische oncologie. Bovendien bestaat er een nauwe samenwerking met de borstverpleegkundige, psychologe, kinesitherapeut en huisarts.