Kwaliteit en patiëntveiligheid

Om alle projecten in goede banen te leiden is er een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit is een doelmatige manier van werken die ertoe leidt dat een organisatie goede diensten levert waar patiënten en stakeholders tevreden over zijn. Het AZ Herentals geeft invulling aan deze definitie op een manier die strookt met de missie en visie van het ziekenhuis.

Welke kwaliteitsresultaten halen we?

Accreditatie Qualicor Europe (vroegere NIAZ-Qmentum)

Voor zijn externe toetsing zit AZ Herentals in een accreditatietraject met Qualicor Europe. Deze organisatie heeft als doel om via een internationaal gevalideerd normenkader te kijken of de instelling voldoet aan een aantal voorwaarden rond kwaliteit en veiligheid van zorg. Indien dit zo is, krijgt de instelling de status van een geaccrediteerd ziekenhuis.
In een 5 jarige cyclus worden via assessments en audits de (zorg)processen getoetst, worden handvaten gegeven om de kwaliteit en veiligheid te verankeren en worden we ondersteund in onze verbetercyclus. Eind 2022 behaalde AZ Herentals voor de tweede maal het accreditatielabel van Qualicor. Na onze tweede accreditatie stapte AZ Herentals over in een sequentieel programma. Dit houdt in dat we om de (ongeveer) 20 maanden een team van auditoren ontvangen om verschillende zorgprocessen te toetsen. Zo stappen we in een continu verbeterprogramma waarbij we kwaliteit systematisch op de agenda plaatsen.