+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Zorginspectie

Sinds 2013 hanteert Zorginspectie een nieuwe methodiek om de kwaliteit in ziekenhuizen te inspecteren. In samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid worden normenkaders over verschillende thema’s (o.a.  personeel, communicatie, veiligheid, hygiëne, infrastructuur,…) opgesteld. Ziekenhuizen moeten aan deze normen voldoen en worden daarop geïnspecteerd.

Deze normenkaders worden voor verschillende patiëntentrajecten opgemaakt. Achtereenvolgens worden ze geïnspecteerd. De audits verlopen onaangekondigd, gedurende één dag. De vaststellingen van de inspectie zijn een momentopname. Indien niet in orde, dan volgt een onaangekondigde herinspectie. De volgende patiëntentrajecten worden geïnspecteerd:

Cardiaal zorgtraject

  • 2019: Deze inspectie vond een eerste keer plaats in april 2019. Er werd geen enkele tekortkoming vastgesteld. Het rapport van deze inspectie vindt u hier.

Internistisch zorgtraject

  • 2018 - 2019: Tweede ronde chirurgisch en internistisch traject. Deze vond plaats in september 2018. De bevindingen kunt u nalezen in dit rapport. Tijdens deze audit werden twee tekortkomingen vastgesteld. Eén patiënt op intensieve zorgen droeg geen identificatiebandje en de afspraken met het artsenkorps over de medische permanentie van de spoedartsen bij de afwezigheid van de MUG vonden de inspecteurs niet sluitend genoeg. Bij een tweede check van deze trajecten, uitgevoerd in april 2019, bleken de twee tekortkomingen uit 2018 weggewerkt. Dit kunt u lezen in het rapport van de hercontrole.
  • 2015: Deze inspectie vond een eerste keer plaats in december 2015. Het inspectieverslag vindt u hier.

Chirurgisch zorgtraject

  • 2018 - 2019: Tweede ronde chirurgisch en internistisch traject. Deze vond plaats in september 2018. De bevindingen kunt u nalezen in dit rapport. Tijdens deze audit werden twee tekortkomingen vastgesteld. Eén patiënt op intensieve zorgen droeg geen identificatiebandje en de afspraken met het artsenkorps over de medische permanentie van de spoedartsen bij de afwezigheid van de MUG vonden de inspecteurs niet sluitend genoeg. Bij een tweede check van deze trajecten, uitgevoerd in april 2019, bleken de twee tekortkomingen uit 2018 weggewerkt. Dit kunt u lezen in het rapport van de hercontrole.
  • 2013-2014: Deze inspectie vond plaats in mei 2013. U vindt hier het overzichtsrapport en het detailrapport. Zorginspectie stelde tijdens haar eerste bezoek een risico vast met betrekking tot hygiëne. “Bij 1 of meerdere gecontroleerde autoclaven worden er 1 of meerdere types testen niet uitgevoerd. Het betreft de autoclaaf van het operatiekwartier.” In januari 2014 volgde een onaangekondigde herinspectie. Toen werden er geen risico’s vastgesteld waarvoor bijkomende inspectie nodig was. Dat kan u zien in het detailrapport van de hercontrole.

Voor meer informatie over het Agentschap  Zorg en Gezondheid en over Zorginspectie verwijzen we graag naar hun website.